KONTROLY A PROHLÍDKY
           požárně-bezpečnostních zařízení
  Klikni pro návštěvu stránek společnosti
  Zvolte téma

  Úvodní strana

  PB Zařízení

  Kontroly PBZ

  Ceník kontrol

  FAQ's

  Kontakt

   
  Rychlý kontakt
   777 669 310
   info@abepo.cz
Požárně-bezpečnostní zařízení
 
Požárně bezpečnostní zařízení v pojetí zákona o požární ochraně představují širokou skupinu zařízení, na jejichž funkčnosti závisí např. signalizace požáru, únik osob při požáru a omezení šíření požáru. Jedná se o zařízení, která při správné funkci vytvářejí podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví a ochranu majetku.

Přenosné hasicí přístroje (PHP) - patří spíše k věcným prostředkům PO (prostředky používané k ochraně, záchraně a evakuaci osob, k hašení požáru a prostředky používané při činnosti jednotky požární ochrany). Jsou vodní, sněhové, práškové nebo plynové.

Hydrantové systémy, hydranty a suchovody jsou zařízení pro zásobování požární vodou -vnější požární vodovod včetně nadzemních a podzemních hydrantů, plnících míst a požárních výtokových stojanů, vnitřní požární vodovod včetně nástěnných hydrantů, hadicových a hydrantových systémů, nezavodněné požární potrubí (suchovod).

Požární uzávěry (dveře, okna...) jsou zařízení pro omezení šíření požáru. Mají garantovanou požární odolnost. Dveře jsou zpravidla opatřené po obvodě napěňovací páskou a značením.

Požární klapky, stěnové uzávěry a zařízení pro odvod tepla a kouře jsou zařízení pro omezení šíření požáru a zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru. Jsou zpravidla instalované ve vzduchotechnickém potrubí na průchodech požárními dělícími konstrukcemi nebo ve stavebních požárně dělících konstrukcích (stěnách/stropech...).

Požární ucpávky a nátěry jsou zařízení pro utěsnění prostupů (kabelů, potrubí, vzduchotechniky...) požárně dělícími stavebními konstrukcemi, které na prostupu garantují požární odolnost (požár po stanovenou dobu neprohoří do druhého požárního úseku za stěnou). Požární nátěry zvyšují požární odolnost méně odolných konstrukčních materiálů.

Tlačítkové hlásiče, nouzové osvětlení jsou zařízení pro požární signalizaci a pro únik osob při požáru. Tlačítkové hlásiče spustí po aktivaci akustickou signalizaci pro požární poplach. Nouzové osvětlení umožní bezpečnou evakuaci

Speciální zařízení zahrnují sofistikovanější systémy jako elektronická požární signalizace (EPS), zařízení dálkového přenosu, samočinné hasicí systémy (Sprinkler), evakuační výtahy a pod.

 
Copyright © Abepo, s.r.o. 2013 All Rights Reserved
Domů | Požárněbezpečnostní zařízení | Kontroly PBZ | Ceník kontrol | FAQ's | Kontakt |