KONTROLY A PROHLÍDKY
           požárně-bezpečnostních zařízení
  Klikni pro návštěvu stránek společnosti
  Zvolte téma

  Úvodní strana

  PB Zařízení

  Kontroly PBZ

  Ceník kontrol

  FAQ's

  Kontakt

   
  Rychlý kontakt
   777 669 310
   info@abepo.cz
Kontroly a prohlídky požárněbezpečnostních zařízení
 
Provozovatel požárněbezpečnostních zařízení je povinen zajišťovat:

denní a měsíční kontroly EPS a nouzového osvětlení
  V praxi především měsíční kontroly nouzového osvětlení a náhradních zdrojů. Provádí pověřený pracovník organizace, vede záznamy. EPS, etc. viz dále.

pravidelné roční kontroly provozuschopnosti všech PBZ
  Kontrola provozuschopnosti PBZ se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo podrobnější dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší. Provádí osoba s příslušnou odbornou způsobilostí, vystavuje doklad o kontrole provozuschopnosti PBZ.

funkční zkoušky při kontrolách provozuschopnosti
  Provádí se u zařízení, která mají funkční části. Při funkčních zkouškách se ověřuje, zda provedení PBZ odpovídá projekčním a technickým požadavkům na jeho požárně bezpečnostní funkci. Provádí táž osoba, jako kontroly provozuschopnosti, výsledek funkční zkoušky je uveden v dokladu o kontrole provozuschopnosti PBZ.

revize elektro nebo tlakového zařízení
  U elektrozařízení jako EPS, nouzové osvětlení a pod. se musí provádět příslušné elektrorevize. Provádí revizní technik elektro a vystavuje protokol o revizi. U PHP se provádí vnitřní revize a tlaková zkouška v intervalech 3 (vodní a pěnové) a 5 (ostatní) let.

Servisní prohlídky a zkoušky systémů
  Servisní organizace provádí u sofistikovanějších systémů, jako je EPS, zařízení dálkového přenosu nebo samočinných hasicích systémů (Sprinklery) pravidelné prohlídky, kontroly, funkční zkoušky a revize dle požadavků výrobce nebo norem. K těmto systémům jsou zpravidla vedeny servisní nebo provozní knihy.

 
Copyright © Abepo, s.r.o. 2013 All Rights Reserved
Domů | Požárněbezpečnostní zařízení | Kontroly PBZ | Ceník kontrol | FAQ's | Kontakt |