KONTROLY A PROHLÍDKY
           požárně-bezpečnostních zařízení
  Klikni pro návštěvu stránek společnosti
  Zvolte téma

  Úvodní strana

  PB Zařízení

  Kontroly PBZ

  Ceník kontrol

  FAQ's

  Kontakt

   
  Rychlý kontakt
   777 669 310
   info@abepo.cz
 
  Hasicí přístroje
  Hydranty a suchovody
  Požární uzávěry (dveře)
  Pož. klapky a stěn. uzávěry
  Požární ucpávky a nátěry
  Hlásiče, nouz. osvětlení
  Speciální zařízení (EPS...)


O požárněbezpečnostních zařízeních


Zákon č. 133/1985 Sb.
Vyhláška č. 246/2001 Sb.
ČSN EN 671-3
ČSN 73 0873
ČSN EN 50 172
požadavky výrobců
  Denní a měsíční kontrola
  Roční kontrola
  Funkční zkouška
  Revize tlak/elektro zařízení
  Servisní prohlídky a zkoušky EPS, samočinných hasicích systémů a pod. - není v naší nabídce
Dodavatelské zajištění BOZP
Dodavatelské zajištění PO
Poradenství v BOZP a PO
Tvorba a správa dokumentace
Profesní školení zaměstnanců
Zajištění prohlídek, kontrol a revizí
Zajištění koordinátora na stavbách
Zastupování při státních kontrolách
 
Copyright © Abepo, s.r.o. 2013 All Rights Reserved
Domů | Požárněbezpečnostní zařízení | Kontroly PBZ | Ceník kontrol | FAQ's | Kontakt |